Message with WhatsApp

The Dutch Foundation

Below you will find all the information about the Dutch foundation, the board and its members.

Rechtspersoon

Kamer van Koophandel: KVK 72451475

RSIN: 859113541

Rechtsvorm: Stichting

Statutair naam: Freegan Food Stichting

Statutaire zetel: gemeente Houten

Stichtingsadres: Mispelgaarde 11, 3992 JT Houten

Telefoonnummer: +1 (721) 580 73 81

Internetadres: http://www.freeganfoodcafe.com

E-mailadres: info@freeganfoodcafe.com

Eerste inschrijving handelsregister: 29-08-2018

Datum akte van oprichting: 24-08-2018

Activiteiten: SBI-code: 88999 – Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Het bieden van directe voedselhulp aan de allerarmste mensen, het bevorden van duurzaamheid door het voorkomen van voedselverspilling alsmede het helpen en begeleiden van kansarmen zodat zij weer onderdeel uitmaken van de maatschappij.

Bestuurders

Naam: Smilda, Lolkje Egberta

Geboortedatum en -plaats: 15-10-1971, Aalten

Datum in functie: 24-08-2018 (datum registratie: 29-08-2018)

Titel: Secretaris

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

_______________________________________________________________________

Naam: van Achterbergh, Natascha Ilona

Geboortedatum en -plaats: 13-11-1978, Amersfoort

Datum in functie: 24-08-2018 (datum registratie: 29-08-2018)

Titel: Penningmeester

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

______________________________________________________________________

Naam: Colenbrander, Willemina Aleida

Geboortedatum en -plaats: 10-09-1977, Zwolle

Datum in functie: 01-09-2018 (datum registratie: 12-09-2018)

Titel: Voorzitter

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)